À propos de obtoursury

מערכת פרס עובדים שקופה. בנות משאירות טיפים מגברים. המטרה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בהרצליה – הפוך בנות עבודה הגונה עם רווחים משמעותיים, ולהציע לגברים עשירים להציע שירותים בלעדית לרכוש טוב יותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות לקבוע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע על משאלות העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות רק על יתרת העובד. הדירה הקבועה היומית הממוצעת בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.
Aller en haut